AmphibiaWeb - Leptobrachella damingshanensis
AMPHIBIAWEB
Leptobrachella damingshanensis
Damingshan Leaf Litter Toad, Chinese: Da Ming Shan Zhang Tu Chan (大明山掌突蟾)
family: Megophryidae
subfamily: Leptobrachiinae
genus: Leptobrachella
Species Description: Wei-Cai Chen, Gui-Dong Yu, Zhi-Ying Cheng, Tao Meng, Hai Wei, Guang-Yong Zhou, Yan-Wu Lu. 2021. A new species of Leptobrachella (Anura: Megophryidae) from central Guangxi, China. Zoological Research 42(6): 783-788.

AmphibiaChina 中国两栖类.

Conservation Status (definitions)
IUCN Red List Status Account
CITES
National Status None
Regional Status None

   

 

View distribution map in BerkeleyMapper.

Country distribution from AmphibiaWeb's database: China

      Leptobrachella damingshanensis